TUJUAN

  1. Menjadikan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Menjadikan peserta didik agar memahami agama dan ilmu pengetahuan teknologi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari – hari.
  3. Menjadikan peserta didik yang cinta tanah air dan berkepribadian Indonesia.
  4. Menjadikan peserta didik yang berbudaya Islami.
  5. Menjadikan peserta didik yang berprestasi, terampil, dan sehat jasmani rohani.